Γενικές αρχές

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη χρήση της ιστοσελίδας.

2. Η διαφήμιση εξυπηρέτηση των χρηστών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους κανονισμούς.

3. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και των συναλλαγών μεταξύ των χρηστών. Η ανακοίνωση έρχεται από εσάς, που είναι η μόνη προσδιορίζεται το περιεχόμενό της. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων πρέπει να είναι σύμφωνες με τα γεγονότα.

4. Βλ portalos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τις διαφημίσεις / μπλοκ για οποιοδήποτε λόγο.

5. Πύλη portalos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει / μπλοκ / καταργήσετε το λογαριασμό χρήστη / ανακοινώσεις, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των κανονισμών αυτών, και ιδίως: το spam, διαφήμιση ανταγωνιστικές υπηρεσίες διαφήμισης, συκοφαντούν και προσβλητικό άλλους ανθρώπους και τη χρήση λέξεων γενικά θεωρείται Οι χυδαίο, και των οποίων οι ενέργειες θεωρούνται επιβλαβείς για την portalos.gr.

6. Internet browser με υποστήριξη για τα cookies. Ο δικτυακός τόπος δεν συλλέγει αυτόματα κάθε πληροφορία, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε μπισκότα
II Κανόνες για την απόσπαση διαφημίσεις

1. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στο site είναι δωρεάν (προαιρετικό με επιπλέον καταβλήθηκε “Προτεινόμενο” – η διάρκεια ισχύος ενός μηνός από την αρχική σελίδα και περιλαμβάνουν ένα χρώμα διαφημίσεις κατά την περίοδο 1 ανά μήνα σε αυτή την κατηγορία)

2. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό και εγγραφή είναι δωρεάν.

3. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στον ιστότοπο δεν απαιτεί ένα λογαριασμό. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να επεξεργαστείτε τις διαφημίσεις σας.

4. Η διαφήμιση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και ηθικά πρότυπα.

5. Μπορείτε να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε αριθμό των διαφημίσεων.

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πολλαπλές διαφημίσεις για το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο.

7. Οι διαφημίσεις πρέπει να τοποθετούνται σε τμήματα προσαρμοσμένα προς το περιεχόμενό τους.

8. Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσότερες διαφημίσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δείχνει το ίδιο διαφημιζόμενο, ο συντονιστής θα δεχθεί μόνο μία από τις διαφημίσεις.

9. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις διαφημίσεις δημοσιεύτηκε σε άλλα τμήματα και κατηγορίες από ό, τι προκύπτει από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.

10. Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι η διάρκεια και η συχνότητα της απόσπασης στην ίδια διαφήμιση δεν εμφανίζονται μία φορά στην ίδια κατηγορία.

11. Η ιστοσελίδα σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις διαφημίσεις που προστέθηκε προηγουμένως, αν και δημιουργήθηκε νωρίτερα λογαριασμό στην πύλη.

12. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τις διαφημίσεις χωρίς να ειδοποιήσει τον χρήστη.

13. Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, και αφαιρώντας τη δυνατότητα προσθήκης διαφημίσεις σε επιλεγμένους χρήστες.

14. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας χωρίς να ειδοποιήσει τον χρήστη.

15. Ο χρήστης υποχρεούται ιδίως να απέχουν από οποιεσδήποτε πράξεις που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των χρηστών του, ιδίως η συλλογή, επεξεργασία και διάδοση πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

16. Απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, ιδιαίτερα βλάβη στο Διαχειριστή, άλλους χρήστες ή τρίτους.

17. Απαγορεύεται η διάθεση στην Υπηρεσία οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τους Όρους και Προϋποθέσεις, την ευπρέπεια, ήθος ή τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, υλικά χυδαίο, συκοφαντικό αξιοπρέπεια, δυσφημιστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα των άλλων, που υποστηρίζουν ριζικές κοινωνικές συμπεριφορές ή κήρυγμα παρόμοιες απόψεις (όλα τα είδη διακρίσεων φυλετικές, εθνοτικές, το φύλο, τη θρησκεία, κλπ), ουσιαστικά ψευδείς ή παραπλανητικές,

18. Απαγορεύεται η σεξουαλικό υλικό σε οποιαδήποτε μορφή,

19. Απαγορεύεται να μιμηθεί άλλους χρήστες, ή προτείνουν της διοίκησης ψεύτικη ταυτότητα.

20. Απαγορεύεται να τοποθετήσουν τις διαφημίσεις, οι οποίες:
– Το περιεχόμενο προτρέπει τον παραλήπτη να χρησιμοποιήσει / αγοράς / μάρκετινγκ αντικείμενα / υπηρεσίες που απαγορεύεται από το νόμο?
– Το περιεχόμενο των αγγελιών που προσφέρουν εργασία ως: μοντέλο / χορευτής / sta περιέχει μόνο e-mail?
– Το περιεχόμενο προσβάλλει σχόλια υπηρεσίες, επιχειρήσεις, ιδιώτες?
– Το περιεχόμενο παραβιάζει τους κανόνες της αισθητικής και του καλού γούστου (ισχύει και για τα ονόματα που χρησιμοποιούνται διευθύνσεις e-mail, web και εικόνες που συνδέονται με διαφημίσεις)?

21. Ο χρήστης τοποθέτηση διαφημίσεων αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, το περιεχόμενο φωτογραφίες και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της οποίας οι δεσμοί μπορούν να βρεθούν στην ανακοίνωση

ΙΙΙ Τελικές διατάξεις

1. Ο χρήστης εγγραφή στο site συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή για τις ανάγκες της υπηρεσίας και των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μηνυμάτων και ενημερωτικά δελτία στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση.

3. Οι κανονισμοί εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην παρακάτω ιστοσελίδα. Οι χρήστες εφαρμόζει πάντα την τελευταία έκδοση των κανονισμών.

4. portalos.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το σύστημα κολλάει ο υπολογιστής και δεν επιστρέψει, ως εκ τούτου, τυχόν προκύπτουν από τους βουλευτές των δαπανών που σχετίζονται με την πύλη δυσλειτουργία διαφήμιση.

5. portalos.gr διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει ένα μη αναστρέψιμο ανακοινώσεις λογαριασμό χρήστη, σε περίπτωση πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών αυτών.