Informacje kontaktowe
Skontaktuj się z: Katarzyna K.
: Głubczyce
Więcej informacji
1. Zysk netto jako miernik korzyści ekonomicznych (str. 73, licencjacka);
2. Menedżerskie style kierowania w przedsiębiorstwie na przykładzie sklepu Biedronka (str. 57, licencjacka);
3. Ryzyko kredytowe w działalności banku PKO BP (str. 60, licencjacka);
4. Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu (str. 104, magisterska);
5. Znaczenie audytu wewnętrznego w zarządzaniu na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w….. (str. 63, licencjacka);
6. Prawne formy działania administracji publicznej (str. 69, licencjacka);
7. Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego w…… (str. 114, magisterska);

I więcej na maila: musia.1234@tlen.pl