I Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

2. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Serwis nie ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i transakcje pomiędzy użytkownikami. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

4. Portal Portalos.gr zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

5. Portal Portalos.gr zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych, szkalowanie i obrażanie innych osób oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Portalos.gr.

6. Przeglądarka internetowa z obsługą plików cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w  plikach cookies


II Zasady zamieszczania ogłoszeń

 

1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne (dodatkowa opcja płatna ” Polecane” – okres ważności 1 miesiąc na stronie głównej oraz wyróżnienie kolorem ogłoszenia w okresie 1 miesięca w wybranej kategorii)

2. Założenie konta oraz rejestracja są bezpłatne.

3. Zamieszczenie ogłoszeń w serwisie nie wymaga założenia konta. Zarejestrowany użytkownik może edytować swoje ogłoszenia.

4. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z obowiązującymi normami prawno-etycznymi.

5. Użytkownik może zamieścić dowolna ilość ogłoszeń.

6. Zabronione jest zamieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści.

7. Ogłoszenia należy zamieszczać w działach dopasowanych do ich treści.

8. W przypadku umieszczenia  większej ilości ogłoszeń o treści wskazującej na tego samego ogłoszeniodawcę, moderator zaakceptuje tylko jedno z ogłoszeń.

9. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści ogłoszenia.

10. Ogłoszenia powinny mieć tak dobrany okres ważności i częstotliwość zamieszczania, żeby takie samo ogłoszenie nie pojawiało się wielokrotnie w tej samej kategorii.

11. Serwis umożliwia edytowanie wcześniej dodanych ogłoszeń, jeżeli użytkownik założył wczesniej konto w portalu.

12. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez powiadomienia o tym użytkownika.

13. Administracja zastrzega sobie prawo do nie publikowania bądź usunięcia dowolnego ogłoszenia bez podawania przyczyny oraz blokowania możliwości dodawania ogłoszeń wybranym Użytkownikom.

14. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez powiadomienia o tym użytkownika.

15. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

16. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich.

17. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących podobne poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

18. Zabronione jest umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

19. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

20. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń, których:
– treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
– treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
– treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
– treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);

21. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie bierze pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia, zawartość fotografii oraz zawartość stron internetowych, których odnośniki znajdują się w ogłoszeniu

 

III Postanowienia końcowe

 

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie danych podanych podczas rejestracji na potrzeby serwisu oraz jego partnerów, w tym otrzymywanie wiadomości i newsletterów na podany podczas rejestracji adres e-mail.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania użytkowników.

3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na poniższej stronie internetowej. Użytkowników obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu.

4. Portalos.gr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

5. Portalos.gr zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu.